ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ – ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Νέες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εισάγουν για πρώτη φορά διαδικασίες πιλοτικής δίκης στον Άρειο Πάγο, για σημαντικά νομικά ζητήματα που απασχολούν μεγάλο μέρος πολιτών. Με την πιλοτική δίκη, τα ζητήματα μπορεί να κρίνονται μία φορά, χωρίς να χρειάζεται το σύνολο των πολιτών που έχουν ασκήσει παρόμοιες αγωγές να αναλώσουν όλο το χρόνο που απαιτείται για την εκδίκαση των δικών τους αγωγών, σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας. 

Πρότυπη  ή πιλοτική δίκη και στον Άρειο Πάγο θεσπίζεται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ενσωματώνει αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με βάση την πρόταση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που είχε συγκροτηθεί προ πολλών ετών. Οι αλλαγές που εισηγήθηκε η επιτροπή ψηφίστηκαν αρχικά το 2015 , υπήρξε όμως συνεννόηση με τους θεσμούς να γίνει περαιτέρω αλλαγή μετά από παρακολούθηση της εφαρμογής του. Οι αλλαγές πάντως θα τεθούν επί τάπητος στην συνεδρίαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας το ερχόμενο Σάββατο. Ο θεσμός της πρότυπης δίκης είναι εξαιρετικά επιτυχημένος στο Συμβούλιο επικρατείας. Με την εισαγωγή της πιλοτικής δίκης και στον Άρειο Πάγο, επιλύονται ζητήματα, που εξαιτίας της φύσης τους προκαλούν σημαντικό αριθμό εκκρεμών δικών, αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων και η διαιώνιση των δικών ενώπιον των δικαστηρίων της ουσίας, με δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές οι αλλαγές στοχεύουν «στην διόρθωση στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν στην καθημερινή δικαστηριακή πρακτική από την εφαρμογή του ν.4335/2015, χωρίς να αλλοιώνεται ο πυρήνας του ανωτέρου νόμου, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη  απονομή της δικαιοσύνης». Το νομοσχέδιο προωθεί την εφαρμογή και σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ χορήγηση ηλεκτρονικής υπογραφής) ενώ θεσπίζονται σε μόνιμη βάση ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, λόγω της πανδημίας, όπως η δυνατότητα κοινής δήλωσης παράστασης, η δυνατότητα λήψης ένορκης βεβαίωσης από δικηγόρο και ο οίκοθεν επαναπροσδιορισμός εκκρεμών υποθέσεων.