ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ - ΕΝΤΥΠΑ

Μετά την έκδοση θετικών αποφάσεων από τα πολιτικά δικαστήρια για αναπληρωτές προβαίνουμε σε κατάθεση σχετικών ομαδικών αγωγών.

Για την διεκδίκηση των περικοπών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το σχετικό έντυπο (κατεβάστε το έντυπο εδώ )