ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΙΔΟΧ-ΙΔΑΧ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ - ΕΝΤΥΠΑ

Μετά την  έκδοση θετικών αποφάσεων από τα πολιτικά δικαστήρια για αναπληρωτές προβαίνουμε σε κατάθεση νέων ομαδικών αγωγών.

Για την διεκδίκηση των περικοπών ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ (ΙΔΟΧ - ΙΔΑΧ) ΔΗΜΩΝ, ΝΟΚΟΣΟΜΕΙΩΝ κλπ, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το σχετικό έντυπο (κατεβάστε το έντυπο εδώ)