ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ίδρυση και λειτουργία εταιρείας στην γειτονική Βουλγαρία από Έλληνες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είναι πολύ διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια για διάφορους λόγους,  όπως φορολογικούς, λόγους περιστολής κόστους  ανάγκη  ίδρυσης υποκαταστημάτων  και άλλους. Ως αποτέλεσμα αυτού, στην Βουλγαρία υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ενεργά στη γειτονική χώρα ενώ επιπλέον υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων που εμφανίζει μικρή ή τυπική δραστηριότητα.

Ωστόσο, ενώ η σύσταση μιας εταιρείας στη Βουλγαρία είναι αρκετά οικονομική και σχετικά γρήγορη (όπως θα αναφερθεί παρακάτω) το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα στην ίδρυση και κυρίως  πρακτική λειτουργία νέων εταιρειών, καθότι οι Τραπεζικές αρχές στη Βουλγαρία δεν ανοίγουν ή ανοίγουν με μεγάλη δυσκολία τραπεζικούς λογαριασμούς σε ξένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Σε συνεργασία με έμπειρα και εξειδικευμένα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, κατά περίπτωση διερευνώνται και  τελικά μπορεί να προκύψουν ασφαλείς τρόποι για να παρακαμφθεί  και ξεπεραστεί το παραπάνω πρόβλημα με το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού πρόβλημα, δεν παύει όμως το θέμα αυτό να είναι υπαρκτό και να δημιουργεί ουσιαστικά προσκόμματα και δυσκολίες.

Η σύσταση μιας νέας εταιρείας στην Βουλγαρία μπορεί να ανατεθεί σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στην Βουλγαρία είτε σε Βουλγαρικά λογιστικά γραφεία που ασχολούνται εμπεριστατωμένα με το θέμα.

Το κόστος ίδρυσης εξαρτάται από τα κατά περίπτωση ισχύοντα δεδομένα και περιλαμβάνει και την αμοιβή συμβολαιογράφου που  σχεδόν πάντα χρειάζεται.

Ο απαιτούμενος χρόνος σύστασης μιας κεφαλαιουχικής εταιρείας στην Βουλγαρία με συντονισμένες ενέργειες και την συνεργασία και εμπλοκή έμπειρων τοπικών επαγγελματιών (δικηγόρου, λογιστή, συμβολαιογράφου) και αναλόγως των ιδιαίτερων συνθηκών και απαιτήσεων της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, μπορεί να κυμανθεί γύρω  στις 30 ημέρες.