Υποθέσεις του Γραφείου

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ της εταιρείας ΥΔΡΑΝΘΟΣ (μέλος του αμερικανικού Ομίλου Aurarius) που υλοποιεί την μεγαλύτερη μονάδα υδροπονίας.

Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» αναλαμβάνει ως νομικός σύμβουλος την συνολική νομική κάλυψη και υποστήριξη της εταιρίας «ΥΔΡΑΝΘΟΣ», (με βασικό μέτοχο τον   Αμερικανικό  Επενδυτικό Όμιλο «Aurarius Investment Group»),  η οποία πραγματοποιεί σημαντική επένδυση κατασκευής και λειτουργίας της μεγαλύτερης στην Ελλάδα  μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας και παραγωγής ενέργειας,   στην περιοχή του  Βόλου.

Περισσότερα...

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ της ZENO MOBILITY, εισαγωγέα και διανομέα ηλεκτρικών αυτοκίνητων στην Ελλάδα.

Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» αναλαμβάνει ως νομικός σύμβουλος  την συνολική νομική κάλυψη και υποστήριξη της εταιρείας  «ZENO MOBILITY», αντιπροσώπου, εισαγωγέα και διανομέα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα.  

Περισσότερα...

Ανάληψη της νομικής κάλυψης της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας AURARIUS Investment Group Inc. και της θυγατρικής της Aurarius Investment Holding Cyprus Limited.

    Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» ενεργεί ως νομικός σύμβουλος και αναλαμβάνει την συνολική νομική κάλυψη και υποστήριξη της  αμερικανικής επενδυτικής  εταιρίας Aurarius Investment Group Inc. και της θυγατρικής της στην Κύπρο, Aurarius Investment Holding Cyprus Limited για τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα.

Περισσότερα...

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - Aurarius Investment Cyprus Limited, θυγατρικής της Αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Aurarius Investment Group Inc.

  Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες»  ενεργεί και συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους εξειδικευμένους επαγγελματίες και κυπριακά  δικηγορικά - λογιστικά  γραφεία,  για την ίδρυση στην Κύπρο της εταιρίας  με την επωνυμία Aurarius Investment Cyprus Limited, θυγατρικής της Αμερικανικής επενδυτικής εταιρίας Aurarius Investment Group Inc.

Περισσότερα...

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - Δικαίωση οδηγού (πελάτη μας), παρότι παραβίασε πινακίδα STOP - Σημαντική δικαστική απόφαση.

Από την σημαντική, παρακάτω αναφερόμενη  δικαστική απόφαση,  αποδεικνύεται ότι  με τη σωστή  παρουσίαση και έκθεση των πραγματικών περιστατικών και την κατάλληλη νομική επιχειρηματολογία, το τεκμήριο ότι υπαίτιος ενός τροχαίου ατυχήματος είναι ο οδηγός που παραβίασε πινακίδα  STOPμπορεί να καταρρίπτεται.

Ο πελάτης του γραφείου μας, παρότι παραβίασε πινακίδα STOP,   δικαιώθηκε με την νομικά σημαντική και ενδιαφέρουσα απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Περισσότερα...

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - Απόρριψη αιτήματος (αντιδίκου μας) προσωρινής διαταγής για μετοίκηση του συζύγου και διατροφής τέκνου - Δικαίωση του πελάτη μας.

Με την επίκληση των κρίσιμων νομικών ισχυρισμών και την ανάδειξη των κατάλληλων πραγματικών περιστατικών, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την σημαντική και ιδιαιτέρου νομικού ενδιαφέροντος από 18.3.2021 απόφασή του, με την οποία απέρριψε το αίτημα της αιτούσας συζύγου για έκδοση προσωρινής διαταγής σε βάρος του συζύγου της για την μετοίκηση του, την ανάθεση της επιμέλειας και την διατροφή του τέκνου τους.

Περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ - Άμεση Επανεγγραφή υποψηφίου σε διαγωνισμό

Άμεση επανεγγραφή υποψηφίου σε διαγωνισμό στους καταλόγους καταλλήλων ΕΠ.ΟΠ. του Ελληνικού Στρατού, μετά την αρχική απόρριψή του, έλαβε χώρα,  ύστερα από ενέργειες και νομικά αιτιολογημένη Αίτηση Θεραπείας του Γραφείου μας.

Δεκτή έκανε το Γενικό Επιτελείο Στρατού Αίτηση Θεραπείας υποψηφίου

Περισσότερα...

ΑΣΕΠ: Σημαντική απόφαση - Δεκτή εκπρόθεσμη ένσταση (πελάτη μας) - Επανεγγραφή υποψηφίου στον κατάλογο προσωπικού.

Δεκτή έκανε η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εκπρόθεσμη ένσταση που υπέβαλλε το γραφείο μας για λογαριασμό υποψηφίου προς κατάταξη στους οικείους ηλεκτρονικούς καταλόγους προσωπικού της 6ης ΥΠΕ.

Περισσότερα...

Θανατηφόρο Τροχαίο Ατύχημα: Επιτυχής Εκπροσώπιση ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων.

21.12.2019 - Το Δικηγορικό γραφείο “Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες” εκπροσώπησε με απόλυτη επιτυχία δικαστικά  πελάτη σε υπόθεση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος με αίτημα 719.000 €, με αποτέλεσμα την απόρριψη της αγωγής των αντιδίκων.

Περισσότερα...

Ανώνυμες Εταιρίες Μη Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο - Κατάργηση Επιτροπής Ελέγχου.

15.12.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό ανώνυμης εταιρίας συντάσσει νομική γνωμοδότηση, με αντικείμενο τις προϋποθέσεις και την διαδικασία κατάργησης της Επιτροπής Ελέγχου, σε μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρεία.

Περισσότερα...

Ιδιωτικό συμφωνητικό Δικαιόχρησης (Franchise Agreement).

30.11.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού δικαιόχρησης (Franchise) για την δημιουργία εμπορικού δικτύου βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης τροχοφόρων με την ανώνυμη εταιρεία εκμίσθωσης οχημάτων Enterprise Rent - A - Car.

Περισσότερα...

Έξοδος ΑΕ από το Χρηματιστήριο - Ονομαστικοποίηση Μετοχών - Συνέπειες - Γνωμοδότηση

30.11.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό μεγάλου Ομίλου Εταιριών, συντάσσει νομική γνωμοδότηση, με αντικείμενο τις προϋποθέσεις και τις έννομες συνέπειες της ονομαστικοποίησης των μετοχών της εταιρείας,  λόγω αποχώρησής της από το Χρηματιστήριο Αξιών, με βάση τους ορισμούς του Ν. 4548/2018.

Περισσότερα...

Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας - Καταδικαστική Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων

28.10.2019 - Το Δικηγορικό γραφείο “Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες”, εκπροσωπώντας την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση διαδικασίας της αναγκαστικής κατάσχεσης – αφαίρεσης φορτηγών από την  οφειλέτρια εταιρεία, η οποία πραγματοποιούσε διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων  μεταξύ Ελλάδας και  Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και την σοβαρή ποινική καταδίκη του εκπροσώπου της  οφειλέτριας εταιρίας από το Εφετείο Κακουργημάτων.

Περισσότερα...

Εναρμόνιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Εταιρίας σύμφωνα με το Ν.4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου.

20.10.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργεί τις απαραίτητες διαδικασίες για την εναρμόνιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ιδιωτικών εταιρειών, στις προϋποθέσεις που ορίζει η ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, αναφορικά με την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4449/2017 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 537/2014.  

Περισσότερα...

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχών δι' ανταλλαγής (Barter Agreement)

15.10.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού παροχών δι’ ανταλλαγής (Barter Agreement) με την ανώνυμη εταιρεία «TAF SPORTS MARKETING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.».

Περισσότερα...

Σύμβαση Πώλησης Ναυτικών Μηχανών Πλωτών Σκαφών.

7.10.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας ERGOTRAK A.E., επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού πώλησης ναυτικών μηχανών πλωτών σκαφών, με την ναυτιλιακή εταιρεία Piraeus Container Terminal SA

Ιδιωτικό συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης στο εξωτερικό (Κύπρο).

2.10.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης ανάμεσα στην εταιρεία Alpan Electroline Ltd και την Fachrimae Estate Limited, για ακίνητο που βρίσκεται σε εμπορικό κέντρο  στην Λευκωσία της Κύπρου.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης (Security Services Agreement).

30.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και τροποποιεί τους όρους ιδιωτικών συμφωνητικών παροχής υπηρεσιών φύλαξης με  γνωστές εταιρίες υπηρεσιών φύλαξης.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συνεργασίας - Παροχής Υπηρεσιών Προγραμματισμού και Δικτύων

30.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό ανώνυμης εταιρίας, επεξεργάζεται και συντάσσει τους όρους ιδιωτικού συμφωνητικού συνεργασίας – παροχής υπηρεσιών προγραμματισμού και δικτύων με την ανώνυμη εταιρεία INFΟRMATION SYSTEMS IMPACT A.E.

Ανώνυμες Εταιρίες, Μεταβολή Σκοπού Εταιρίας Ασφαλιστικών Συμβούλων σε Εναρμόνιση με το ν.4583/2018

30.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες,  ενεργεί για την μεταβολή του σκοπού ιδιωτικής εταιρίας και την τροποποίηση του καταστατικού της, σε εναρμόνιση με το νόμο 4583/2018.

Περισσότερα...

Σύμβαση Διανομέα (Distributor Agreement) - Εναρμόνιση με το Ισχύον Κοινοτικό Πλαίσιο για τους "Επιχειρηματικούς Εταίρους"

28.9.2019 - Το Δικηγορικό Γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες, ενεργώντας για λογαριασμό του Ομίλου ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., επεξεργάζεται και τροποποιεί τους όρους της Σύμβασης Επίσημου Δικτύου Διανομέων και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Volvo, με σκοπό την προσαρμογή της Σύμβασης, στο ισχύον κοινοτικό πλαίσιο για τους «επιχειρηματικούς εταίρους»

Περισσότερα...