ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - Aurarius Investment Cyprus Limited, θυγατρικής της Αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Aurarius Investment Group Inc.

  Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες»  ενεργεί και συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους εξειδικευμένους επαγγελματίες και κυπριακά  δικηγορικά - λογιστικά  γραφεία,  για την ίδρυση στην Κύπρο της εταιρίας  με την επωνυμία Aurarius Investment Cyprus Limited, θυγατρικής της Αμερικανικής επενδυτικής εταιρίας Aurarius Investment Group Inc.

Η Aurarius Investment Group Inc., η οποία ιδρύθηκε το 2010 με έδρα το Wilmington στο Delaware των ΗΠΑ, προγραμματίζει και πραγματοποιεί επενδύσεις και συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα και projects  στην Νότια  Ευρώπη, μεταξύ των  οποίων σημαντική επένδυση κατασκευής και λειτουργίας της μεγαλύτερης μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας και παραγωγής ενέργειας  στο Βόλο.