Ανάληψη της νομικής κάλυψης της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας AURARIUS Investment Group Inc. και της θυγατρικής της Aurarius Investment Holding Cyprus Limited.

    Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» ενεργεί ως νομικός σύμβουλος και αναλαμβάνει την συνολική νομική κάλυψη και υποστήριξη της  αμερικανικής επενδυτικής  εταιρίας Aurarius Investment Group Inc. και της θυγατρικής της στην Κύπρο, Aurarius Investment Holding Cyprus Limited για τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα.

    Η Aurarius Investment Group Inc., η οποία ιδρύθηκε το 2010 με έδρα το Wilmington στο Delaware των ΗΠΑ, προγραμματίζει και πραγματοποιεί επενδύσεις και συμμετέχει σε επενδυτικά προγράμματα και projects  στην Νότια  Ευρώπη, μεταξύ των  οποίων σημαντική επένδυση κατασκευής και λειτουργίας της μεγαλύτερης μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας και παραγωγής ενέργειας  στον Βόλο.