ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ της εταιρείας ΥΔΡΑΝΘΟΣ (μέλος του αμερικανικού Ομίλου Aurarius) που υλοποιεί την μεγαλύτερη μονάδα υδροπονίας.

Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» αναλαμβάνει ως νομικός σύμβουλος την συνολική νομική κάλυψη και υποστήριξη της εταιρίας «ΥΔΡΑΝΘΟΣ», (με βασικό μέτοχο τον   Αμερικανικό  Επενδυτικό Όμιλο «Aurarius Investment Group»),  η οποία πραγματοποιεί σημαντική επένδυση κατασκευής και λειτουργίας της μεγαλύτερης στην Ελλάδα  μονάδας υδροπονικής καλλιέργειας και παραγωγής ενέργειας,   στην περιοχή του  Βόλου.

Το πρώτο project  της ΥΔΡΑΝΘΟΣ  (ΥΔΡΑΝΘΟΣ Ι) στην περιοχή Αλμυρού Βόλου, περιλαμβάνει την κατασκευή κλειστών γυάλινων εγκαταστάσεων υδροπονικής παραγωγής, έκτασης 148.500 τετραγωνικών μέτρων, με παράλληλη παραγωγή ενέργειας 9,6 mw3,  προϋπολογιζόμενο κόστος κατασκευής 65.000.000€, απασχόληση 140 εργαζόμενων στις κλειστές εγκαταστάσεις παραγωγής και επιπλέον 25 πλήρως απασχολούμενων εργαζόμενων και στελεχών  στις διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας. Η δυνατότητα παραγωγής του ΥΔΡΑΝΘΟΣ Ι ανέρχεται σε 10.000 μετρικούς τόνους τομάτας (ενώ υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής και άλλων προϊόντων) και παράλληλη παραγωγή 67.000 MWh ηλεκτρισμού ανά έτος, που θα πωλείται στον δίκτυο  της χώρας.

Το αρχικό επενδυτικό πλάνο της εταιρίας περιλαμβάνει την κατασκευή επιπλέον τεσσάρων αντίστοιχων υδροπονικών  - ενεργειακών εγκαταστάσεων στην ελληνική επικράτεια.  

 

 Στην εταιρεία ΥΔΡΑΝΘΟΣ   συμμετέχει ως βασικός μέτοχος ο  αμερικανικός  Όμιλος  Aurarius Investment Group Inc., που  ιδρύθηκε το 2010 με έδρα το Wilmington στο Delaware των ΗΠΑ, έχει υλοποιήσει ή συμμετάσχει με τα στελέχη του  σε σημαντικά  επενδυτικά projects  σε διάφορες χώρες του κόσμου και το τελευταίο διάστημα προγραμματίζει και πραγματοποιεί επενδύσεις και συμμετέχει σε επενδυτικά projects  στην Νότια  Ευρώπη, μεταξύ των  οποίων  και στην  Ελλάδα.