ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - COVID 19 – ΦΕΚ 68/20.3.2020

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 68/20.3.2020, προβλέπεται μία σειρά από έκτακτα μέτρα άμεσης στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της πανδημίας.

 

Αναλυτικότερα:

 1. Μείωση ΦΠΑ στο 6% για προϊόντα άμεσης ανάγκης (Μάσκες, Αντισηπτικά, μετουσιωμένη Αιθυλική αλκοόλη για την παραγωγή αντισηπτικών.

 

 1. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας με απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

 

 1. Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας για εκκρεμεί, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

 

 1. Παράταση προθεσμίας για υποβολή γνώμης δημοτικών συμβουλίων έως την 31η Μαΐου 2020.

 

 1. Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης για φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις.

 

 1. Χρηματοδότηση δράσεων ενίσχυσης των επιχειρήσεων (μπορούν να χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

 

 1. Παράταση τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων- ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. ΕΤΑΑ έως τις 31 Μαΐου 2020.

 

 1. Μέτρα στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων.

 

 1. Θεσπίζεται έκτακτος μηχανισμός διευθέτησης του χρόνου εργασίας που επιτρέπει στον εργοδότη να λειτουργεί την επιχείρησή του με προσωπικό ασφαλείας.

 

 1. Θεσπίζεται ο μηχανισμός αναστολής συμβάσεων εργασίας ενώ δίνεται η δυνατότητα στους ομίλους να μεταφέρουν προσωπικό από τη μια θυγατρική στην άλλη.

 

 1. Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας.

 

 1. Διάταξη για τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος 800 ευρώ σε αυτοαπασχολούμενους.

 

 1. Αναστέλλεται η απαγόρευση πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφή επίταξης κατά τη διάρκεια απεργίας έως και τις 30 Απριλίου (σ.σ αναστέλλεται δηλαδή η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4325/2015).

 

 1. Θεσπίζεται και το πλαφόν των τριών τεμαχίων στην πώληση αντισηπτικών προϊόντων.

 

 1. Διευρύνεται το ωράριο εργασίας των supermarket, θεσπίζεται η λειτουργία τις Κυριακές (κάτι που θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση) ενώ προβλέπεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να επιβάλλει την πώληση εφημερίδων από τα supermarket.

 

 1. Θεσπίζεται Άυλη λειτουργία συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων για τον περιορισμό της φυσικής επαφής ασθενών και ιατρών και τη διευκόλυνση των ασθενών.

 

 1. Προσωρινή αναστολή λειτουργίας Υπηρεσιών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

 1. Επέκταση Άδειας ειδικού σκοπού εργαζόμενων γονέων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005.

 

 1. Παρέκταση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για τους υπαλλήλους που απασχολούνται, με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ειδικοτήτων ιατρών, φαρμακοποιών, βοηθών φαρμακοποιών και λοιπών κλάδων που εργάζονται στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Κεντρική Υπηρεσία.

Για να δείτε το ΦΕΚ 68/20.3.2020 πατήστε ΕΔΩ