Θέματα κατοίκων Εξωτερικού

Το Γραφείο διαθέτει ειδικό τμήμα για θέματα ομογενών – κατοίκων εξωτερικού, το οποίο σε συνεργασία με:

  • τα έμπειρα στελέχη του,
  • 45 επιλεγμένα δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα,
  • την Συμβολαιογράφο Αθηνών Ε. Λιάκου- Σπηλιοπούλου και επιλεγμένους Συμβολαιογράφους σε όλη την Ελλάδα,
  • την κατασκευαστική εταιρεία “EPTAGON Κατασκευαστική”, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους και επιλεγμένους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα,
  • Μεγάλα Λογιστικά Γραφεία και εξειδικευμένους Φοροτέχνες, Φορολογικούς Συμβούλους και Λογιστές σε όλη την Ελλάδα,
  • Κτηματομεσιτικές Επιχειρήσεις και μεσίτες ακινήτων

Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρη κάλυψη όλων των θεμάτων για τους κατοίκους Εξωτερικού - Ομογενείς (Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Αυστραλίας κλπ).

Ενδεικτικά:

  • Έρευνες τίτλων ακινήτων και σύνταξη εκθέσεων ελέγχου τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία σε όλη την Ελλάδα.
  • Κληρονομικά Θέματα (Διαθήκες - Δηλώσεις Φόρου Κληρονομίας - Αποδοχές Κληρονομίας - Αποποιήσεις κλπ).
  • Προστασία κληρονομιών και εν γένει ακίνητης περιουσίας από διεκδικήσεις - καταπατήσεις - αμφισβητήσεις (Διεκδικητικές Αγωγές, Ασφαλιστικά Μέτρα κλπ).
  • Συμβόλαια Ακινήτων (Αγορές – Πωλήσεις – Δωρεές – Γονικές Παροχές κλπ).
  • Λοιπά Συμβολαιογραφικά Θέματα (Συμβολαιογραφικά Πληρεξούσια, Appostile κλπ).
  • Ζητήματα Φορολογίας και Φορολογικές Δηλώσεις Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών κλπ.
  • Διορθώσεις Ε9, Φορολογικών Δηλώσεων κλπ.
  • Θέματα Κτηματολογίου (Ενστάσεις, αιτήσεις διόρθωσης σφαλμάτων, εκπρόθεσμες δηλώσεις κλπ).
  • Θέματα ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλεως.
  • Πολεοδομικά ζητήματα - Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων.
  • Εκτίμηση Ακινήτων και σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων
  • Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προτάσεων για Αξιοποίηση Ακινήτων.
  • Μισθώσεις (Επαγγελματικές και Αστικές), κατάρτιση μισθωτηρίων, είσπραξη μισθωμάτων κλπ.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΝΗΣΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ):

Το Γραφείο, σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία «EPTAGON Κατασκευαστική», επιλεγμένες κατασκευαστικές εταιρείες και εξειδικευμένους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, παρέχει πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαχείρισης ακινήτων,

Ενδεικτικά:

  • Αγορές, Πωλήσεις, Μισθώσεις,
  • Κατάρτιση συμβάσεων.
  • Είσπραξη Μισθωμάτων.
  • Συμβόλαια Συντήρησης Ακινήτων
  • Συμβόλαια ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ακινήτων