Τρέχοντα θέματα

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ ΙΔΟΧ-ΙΔΑΧ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ - ΕΝΤΥΠΑ

Μετά την  έκδοση θετικών αποφάσεων από τα πολιτικά δικαστήρια για αναπληρωτές προβαίνουμε σε κατάθεση νέων ομαδικών αγωγών.

Για την διεκδίκηση των περικοπών ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ (ΙΔΟΧ - ΙΔΑΧ) ΔΗΜΩΝ, ΝΟΚΟΣΟΜΕΙΩΝ κλπ, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το σχετικό έντυπο (κατεβάστε το έντυπο εδώ)

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Υπουργείου Παιδείας και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

Μετά την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ανοίγει ο δρόμος για την Μονιμοποίηση των Αναπληρωτών και Συμβασιούχων του Δημόσιoυ και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Για την συμμετοχή σε ομαδική αγωγή για την Μονιμοποίηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών και Συμβασιούχων του Υπουργείου Παιδείας και Διεκδίκηση Αποζημίωσης, μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το σχετικό έντυπο (κατεβάστε το έντυπο εδώ

 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΜΕΧΡΙ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΎΝ ΤΟ 2021

            Αλλάζουν δραστικά για φέτος οι ημερομηνίες υποβολής των παραιτήσεων των εκπαιδευτικών, οι  οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι το αργότερο 10 Μαρτίου 2021 για όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να βγουν στη σύνταξη το 2021  με βάση τον σχετικό νόμο  που δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη. Η παραπάνω αλλαγή θέτει μεγαλύτερη πίεση για την απόφαση των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν θα αποχωρήσουν φέτος ή όχι και καθιστά αναγκαία την εμπεριστατωμένη  διερεύνηση θεμελίωσης του σχετικού  συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

  1. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, κατά την στιγμή της υποβολής της αίτησης, να πληρούνται οι συνδυαστικές προϋποθέσεις (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) για να μην απορριφθεί η αίτηση. Άρα, επιβάλλεται η εκ των προτέρων πλήρης επιβεβαίωση της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί, προτού αποφασίσουν την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα πρέπει να ελέγξουν εάν ανήκουν στις κατηγορίες των ασφαλισμένων που δεν θίγονται από τις νέες ηλικιακές αυξήσεις που επέφερε ο Ν 4336/2015, δηλαδή να ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται με τα παλαιά όρια ηλικίας. Εάν πάλι ανήκουν στις κατηγορίες που υπόκεινται σε αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πρέπει να βεβαιωθούν για την ορθότητα του νέου ορίου ηλικίας. Τονίζεται ότι οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι μέχρι τις 18/8/2015 είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή είχαν συμπληρώσει τόσο τις χρονικές όσο και τις ηλικιακές προϋποθέσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται, δεν συνταξιοδοτούνται με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας, αλλά με τα παλαιά, δηλαδή αυτά που ίσχυαν πριν τις 18/8/2015. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί, στην περίπτωση αυτή, εξαιρούνται ως προς τις μεταβολές των ορίων ηλικίας και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη, αποφεύγοντας μάλιστα τα 62 και τα 67.

 

  1. Από την ημερομηνία έναρξη ισχύος του Ν 4387/2016, δηλαδή από 13/5/2016, η κύρια σύνταξη, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων, της εθνικής σύνταξης και της ανταποδοτικής σύνταξης. Στο πεδίο των αλλαγών του υπολογισμού του ποσού της σύνταξης, κρίσιμη είναι η πληροφόρηση, σχετικά με το νέο τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης. Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι πρέπει να υπολογίσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις συντάξιμες αποδοχές τους. Η σημαντικότερη πληροφορία που πρέπει να έχει ο υποψήφιος συνταξιούχος, προκειμένου να αποφασίσει την συνταξιοδότηση ή την συνέχιση της εργασίας, σχετίζεται με το ύψος του ποσού της σύνταξης που θα λάβει, εάν αποφασίσει την έξοδο στην σύνταξη. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συγκρίνει το ύψος του ποσού της σύνταξης με το μισθό που λαμβάνει. Επίσης, θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος σχετικά με τις περικοπές ή ακόμη και την πιθανότητα αναστολής της σύνταξής του (ΠΡΟΣΟΧΗ), σε περίπτωση που αποφασίσει να επιλέξει εργασία και συνταξιοδότηση ταυτοχρόνως.

 

  1. Η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών κάνει χρήση πλασματικών ετών (στρατός, σπουδές, τέκνα κλπ.) για να συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα από τα σημερινά γενικά όρια ηλικίας (62, 67). Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι γεγονός ότι η αναγκαιότητα αυτή έχει καταστεί ασύμφορη οικονομικά. Ωστόσο, σε πολλές άλλες περιπτώσεις, η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης μπορεί να οδηγήσει στην σύνταξη σε χαμηλότερα των 67 όρια ηλικίας.

Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει άμεσα να ελέγξουν την δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών, καθώς η δυνατότητα αυτή μπορεί να τους οδηγήσει πολλά χρόνια νωρίτερα στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Θα πρέπει όμως, σε κάθε περίπτωση, να υπολογίσουν ταυτοχρόνως, το κόστος της εξαγοράς, καθώς, μετά την έκδοση του Ν 4387/2016 έχει αυξηθεί αρκετά ιδίως στο Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις εξαγορών ή αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, με σκοπό τη θεμελίωση δικαιώματος, μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως και την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Η εξόφληση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση, είτε με δόσεις, είτε ακόμη και με παρακράτηση από τη σύνταξη.

  1. Ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών θα πρέπει να κάνει χρήση της διαδοχικής ασφάλισης. Καθοριστική, για τη συντόμευση του χρόνου απονομής της σύνταξης, είναι η έκδοση πριν την αίτηση συνταξιοδότησης βεβαιώσεων για το χρόνο ασφάλισης (καταμέτρηση ενσήμων) που έχει διανυθεί πριν τον διορισμό στο Δημόσιο. Με τις βεβαιώσεις ασφάλισης, πιστοποιείται ο χρόνος που έχουν διανύσει οι ασφαλισμένοι σε ένα ή σε περισσότερα Ταμεία και έτσι εξασφαλίζεται η ταχύτερη έκδοση της οριστικής απόφασης από το Δημόσιο.
  2. Ασφαλισμένοι, οι οποίοι πάσχουν από βαριές παθήσεις, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις προτίμησης, ώστε να ελεγχθεί, κατά προτεραιότητα, η περίπτωσή τους. Αυτές οι αιτήσεις είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομείων και να περιγράφουν πλήρως την αδυναμία του ασφαλισμένου, ενώ προκρίνεται, σε κάθε περίπτωση, η λήψη γνωμάτευσης από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). Πλην των λόγων υγείας, μπορεί ο ασφαλισμένος να αιτηθεί την επίσπευση της έκδοσης της συνταξιοδοτικής του απόφασης και για σοβαρούς οικονομικούς λόγους, αποδεικνύοντας είτε την ύπαρξη δανειακών συμβάσεων (επισύναψη αντιγράφων δανειακών συμβάσεων), είτε εν γένει την κακή οικονομική τους κατάσταση (επισύναψη πρόσφατων εκκαθαριστικών σημειωμάτων Εφορίας).
  3. Αρκετοί εκπαιδευτικοί “επαναπαύονται” μετά την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησής τους και την κατάθεση των αναγκαίων δικαιολογητικών και αμελούν να παρακολουθήσουν την πορεία έκδοσης της συνταξιοδοτικής τους απόφασης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα, αφενός μεν να αγνοούν, εάν κατά τη διεκπεραίωση του αιτήματός τους, ο αρμόδιος υπάλληλος του Ταμείου και χειριστής του συνταξιοδοτικού τους φακέλου έχει ανάγκη από συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή ζητά περαιτέρω διευκρινίσεις ή έγγραφα από άλλα Ταμεία (κατά κόρον, σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης) για να απονείμει τη συνταξιοδοτική παροχή, αφετέρου δε έρχονται αντιμέτωποι ακόμη και με τον κίνδυνο της απόρριψης του αιτήματός τους. Προς τούτο, προκρίνεται σε κάθε περίπτωση η τακτική επίσκεψη του ασφαλισμένου στο ΓΛΚ, ώστε να ενημερώνεται εγκαίρως και επαρκώς για τυχόν κωλύματα ή άλλες ατέλειες του συνταξιοδοτικού του φακέλου.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ - ΕΝΤΥΠΑ

Μετά την έκδοση θετικών αποφάσεων από τα πολιτικά δικαστήρια για αναπληρωτές προβαίνουμε σε κατάθεση σχετικών ομαδικών αγωγών.

Για την διεκδίκηση των περικοπών Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών μπορείτε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε το σχετικό έντυπο (κατεβάστε το έντυπο εδώ )