Ακίνητα – Εμπράγματο Δίκαιο – Διαχείριση Ακινήτων

Το Γραφείο καλύπτει ολόκληρο το φάσμα των ζητημάτων κάθε είδους ακινήτου (εμπραγμάτου δικαίου), σε όλη την επικράτεια. Στο πελατολόγιό του περιλαμβάνονται κατασκευαστικές εταιρείες, κτηματομεσιτικές εταιρείες, ιδιώτες, επιχειρήσεις κι επενδυτές από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλους τους τομείς νομικής κάλυψης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας(σε συνεργασία και με την μόνιμη συνεργάτιδα Συμβολαιογράφο Αθηνών Ε. Λιάκου).

Ενδεικτικά:

 • Αγορές και πωλήσεις ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.
 • Εκτίμηση ακινήτων σε όλη την Ελλάδα και σύνταξη σχετικών Εκθέσεων Εκτίμησης Ακινήτων.
 • Αστικές και επαγγελματικές μισθώσεις.
 • Φορολογικός σχεδιασμός επενδύσεων – Μελέτη επενδυτικού πλαισίου σε εμπορικά και οικιστικά ακίνητα.
 • Σχεδιασμός χρηματοδότησης επενδύσεων από Ελληνικές Τράπεζες και Διεθνείς Τραπεζικούς και Πιστωτικούς Οργανισμούς.
 • Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις.
 • Ειδικά θέματα Κτηματολογίου, ενστάσεις και προσφυγές.
 • Ένταξη στο σχέδιο πόλεως – Ειδικά Πολεοδομικά Θέματα.
 • Πλήρης Διαχείριση Ακινήτων (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΝΗΣΙΑ, ΕΠΑΡΧΙΑ): Το Γραφείο, σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία «EPTAGON Κατασκευαστική», επιλεγμένες κατασκευαστικές εταιρείες και εξειδικευμένους επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, παρέχει πλήρεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες Διαχείρισης ακινήτων,

  Ενδεικτικά:

   – Αγορές, Πωλήσεις, Μισθώσεις, Κατάρτιση συμβάσεων.

   – Είσπραξη Μισθωμάτων.

   – Συμβόλαια Συντήρησης Ακινήτων

   – Συμβόλαια ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ακινήτων.