Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Σήματα

Το Γραφείο παρέχει πλήρεις νομικές υπηρεσίες στον τομέα της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών.

Ενδεικτικά:

  • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Κατοχύρωση συλλογικών σημάτων.
  • Κατοχύρωση έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, άσκηση αγωγών σχετικά με προσβολή ηθικού/περιουσιακού δικαιώματος, κατοχύρωση συγγενικών δικαιωμάτων, σύναψη εκδοτικών συμβάσεων, συμβάσεις οπτικοακουστικών παραγωγών.
  • Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής έρευνα σημάτων.
  • Αξιολόγηση εμπορικής αξίας σημάτων.
  • Νομική προστασία σημάτων, νομικός χειρισμός ανακοπών σε περίπτωση παράλληλης κατάθεσης σημάτων, πειρατικής χρήσης και συναφών προσβολών.
  • Ζητήματα Αδειών Χρήσης Εμπορικού Σήματος.
  • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, κατάθεση φακέλου και περαίωση διαδικασίας για απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικού εφευρέτη, δικαιώματα εφευρέσεων, άσκηση αγωγών για άρση προσβολής δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προστασία βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.