ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΦΕΤΣΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΦΕΤΣΟΥ: Γραμματέας – Υπεύθυνος Διοικητικής υποστήριξης και οργάνωσης γραφείου.

Μιλάει Αγγλικά.