Υποθέσεις του Γραφείου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ - Άμεση Επανεγγραφή υποψηφίου σε διαγωνισμό
Άμεση επανεγγραφή υποψηφίου σε διαγωνισμό στους καταλόγους καταλλήλων ΕΠ.ΟΠ. του Ελληνικού Στρατού, μετά την αρχική απόρριψή του, έλαβε χώρα,  ύστερα από ενέργειες και νομικά αιτιολογημένη Αίτηση Θεραπείας...
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ.
Με την επίκληση των κρίσιμων νομικών ισχυρισμών και την ανάδειξη των κατάλληλων πραγματικών περιστατικών, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε την σημαντική και ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος από 18.3.2021...
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - Αποκλειστική υπαιτιότητα οδηγού (μοτοσυκλέτας) παρότι ο (άλλος) οδηγός του αυτοκινήτου είχε STOP - Σημαντική επιτυχία του γραφείου μας.
Από την σημαντική αυτή  (παρακάτω αναφερόμενη)   δικαστική απόφαση,  αποδεικνύεται ότι  με τη σωστή  παρουσίαση και έκθεση των πραγματικών περιστατικών και την κατάλληλη νομική επιχειρηματολογία, το...
ΑΣΕΠ: Σημαντική επιτυχία του γραφείου μας - Εγινε δεκτή εκπρόθεσμη ένσταση - Επανεγγραφή υποψηφίου στον κατάλογο προσωπικού
Δεκτή έκανε η Επιτροπή Ενστάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εκπρόθεσμη ένσταση που υπέβαλλε το γραφείο μας για λογαριασμό υποψηφίου προς κατάταξη στους οικείους ηλεκτρονικούς...