Υποθέσεις του Γραφείου

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ της εταιρείας ΥΔΡΑΝΘΟΣ (μέλος του αμερικανικού Ομίλου Aurarius) που υλοποιεί την μεγαλύτερη μονάδα υδροπονίας.
Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» αναλαμβάνει ως νομικός σύμβουλος την συνολική νομική κάλυψη και υποστήριξη της εταιρίας «ΥΔΡΑΝΘΟΣ», (με βασικό μέτοχο τον   Αμερικανικό...
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ της ZENO MOBILITY, εισαγωγέα και διανομέα ηλεκτρικών αυτοκίνητων στην Ελλάδα.
Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» αναλαμβάνει ως νομικός σύμβουλος  την συνολική νομική κάλυψη και υποστήριξη της εταιρείας  «ZENO MOBILITY», αντιπροσώπου, εισαγωγέα και διανομέα...
Ανάληψη της νομικής κάλυψης της αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας AURARIUS Investment Group Inc. και της θυγατρικής της Aurarius Investment Holding Cyprus Limited.
    Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες» ενεργεί ως νομικός σύμβουλος και αναλαμβάνει την συνολική νομική κάλυψη και υποστήριξη της  αμερικανικής επενδυτικής  εταιρίας Aurarius Investment...
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - Aurarius Investment Cyprus Limited, θυγατρικής της Αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας Aurarius Investment Group Inc.
  Το δικηγορικό γραφείο «Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες»  ενεργεί και συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους εξειδικευμένους επαγγελματίες και κυπριακά  δικηγορικά - λογιστικά  γραφεία,  για την ίδρυση...