ΟΙ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  1. Από την πρώτη στιγμή, συντονισμός και συνεργασία με όλους τους αναγκαίους και εξειδικευμένους επαγγελματίες (Ιατρούς,  Πραγματογνώμονες, Εμπειρογνώμονες Διακανονιστές κλπ,) για την άριστη αντιμετώπιση του τροχαίου ατυχήματος και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποζημίωσης. Το Γραφείο συνεργάζεται με εκτεταμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών, όπως ερευνητές ατυχημάτων, ειδικούς πραγματογνώμονες και διεθνείς οίκους πραγματογνωμόνων (TUV Austria,TUV Hellas,  DEKRA  κλπ), εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους, ειδικούς εκτιμητές τροχαίων ατυχημάτων, ειδικούς φωτογράφους και επιβλέπει την συγκέντρωση και αξιοποίηση όλων των κρίσιμων στοιχείων της υπόθεσης σε στενή συνεργασία με ιατροδικαστές, ειδικούς ιατρικούς συμβούλους, θεράποντες ιατρούς, πλαστικούς χειρουργούς, κλπ.
  2. Άμεση έρευνα των συνθηκών και συλλογή όλων των απαιτούμενων εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων. Για την βέλτιστη δυνατή εξασφάλιση του συνόλου των δικαιωμάτων του παθόντος και των μελών της οικογένειάς του, επιδιώκουμε την διερεύνηση και αποτύπωση των πραγματικών συνθηκών του ατυχήματος από έμπειρους και εξειδικευμένους πραγματογνώμονες – αναλυτές, ώστε να αποδεικνύονται οι συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος και η υπαιτιότητα, η οποία αποτελεί την πλέον ουσιώδη προϋπόθεση για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον υπαίτιο του ατυχήματος και την ασφαλιστική του εταιρεία.
  3. Από την πρώτη στιγμή διεκδίκηση, από την ασφαλιστική εταιρεία και τους υπαιτίους, του συνόλου των δικαιωμάτων του παθόντος και όλων των μελών της οικογένειάς του. Το Γραφείο επιλέγει και αξιοποιεί όλα τα απαραίτητα και νομικώς ενδεδειγμένα «εργαλεία», επιτυγχάνοντας αποτελεσματικά την μέγιστη δυνατή εξασφάλιση και την πλήρη ικανοποίηση όλων ανεξαιρέτως των δικαιωμάτων και απαιτήσεων, όχι μόνο του παθόντος αλλά και όλων των μελών της οικογένειάς του.
  4. ΣυμβιβασμόςΠλήρης και άμεση διερεύνηση της δυνατότητας συμβιβασμού για την πλήρη και γρήγορη  αποζημίωση του παθόντος και όλων των μελών της οικογένειάς του.
  5. Αγωγή. Η άμεση σύνταξη και κατάθεση νομικά άρτιας, εμπεριστατωμένης και τεκμηριωμένης αγωγής είναι σημαντικότατο βοήθημα και το δραστικότερο μέσο πίεσης για την επίτευξη συμβιβασμού με πλήρη αποζημίωση και, σε περίπτωση μη επίτευξης του συμβιβασμού, το μοναδικό μέσο για την δικαστική διεκδίκηση της πλήρους αποζημίωσης του παθόντος και των μελών της οικογένειάς του.