ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Δικηγόρος  LLM, πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (LLM) από το Πανεπιστήμιο Λονδίνου (UCL και LSE) στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο (Commercial and Corporate Law). Είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ασχολείται εκτενώς με ζητήματα εταιρικού δικαίου, εμπορικές συμβάσεις, εμπορικά δίκτυα, εξαγορές/ συγχωνεύσεις, ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εμπορικής αντιπροσωπείας, ανταγωνισμού, δημοσιών διαγωνισμών, ασφαλιστικού δικαίου, κατασκευών, ελαττωματικών προϊόντων και δανειακών συμβάσεων.

Ασχολείται επίσης εκτενώς με πολύπλοκα θέματα τροχαίων ατυχημάτων  έχοντας εκπροσωπήσει με ιδιαίτερη επιτυχία ιδιώτες και νομικά πρόσωπα.

Παρακολουθεί στενά τις νομικές εξελίξεις στο χώρο της ευρωπαϊκής  και εσωτερικής νομοθεσίας και των πρακτικών της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR),  έχει τον  σχεδιασμό και εποπτεία των έργων συμμόρφωσης με τον GDPR  των πελατών του γραφείου και  είναι  μέλος  επιτελικών GDPR  Group  διαφόρων εταιριών.

Ασχολείται σε βάθος με τα θέματα εταιρειών αυτοκινήτων (συμβάσεις, καταγγελίες, αγωγές αποζημίωσης πελατείας κλπ). Είναι δικηγόρος / νομικός σύμβουλος εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων, εισηγμένων εταιρειών και συλλογικών φορέων.

Έχει διατελέσει δικηγόρος – συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Αλ. Λυκουρέζου (1990-1991) και δικηγόρος – συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο του καθηγητή του εμπορικού δικαίου Ι.Ρόκα (1991-1993).   Αντιπρόεδρος (1993,1994) του Διοικητικού Συμβουλίου της “Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας” συνδικαλιστικού οργάνου των νέων δικηγόρων, που εδρεύει και δρα στα πλαίσια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.