Κοινωνική Προσφορά – Δωρεάν Παροχή Νομικών Υπηρεσιών – PRO BONO

Το γραφείο Σπήλιος Σπηλιόπουλος και Συνεργάτες από την αρχή της λειτουργίας του παρέχει δωρεάν τις νομικές του υπηρεσίες  για θέματα κοινωνικού ή περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και σε νομικά πρόσωπα, κοινωνικές ομάδες ή φυσικά πρόσωπα που στο μέτρο του δυνατού και  κατά περίπτωση κρίνεται ότι έχουν ανάγκη τις παροχές αυτές στα πλαίσια της αντίληψης για την προάσπιση δικαιωμάτων, δικαίου και νομιμότητας.

Κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Για περισσότερο από 14 χρόνια, το γραφείο Σπηλιόπουλος Σπήλιος και Συνεργάτες  και ο Σπήλιος  Σπηλιόπουλος προσωπικά, έχουν αναλάβει και διεκπεραιώσει με ανάληψη από το γραφείο  όλου του σχετικού κόστους,  δεκάδες δίκες για θέματα παράνομης ή βλαπτικής για την υγεία των κατοίκων εγκατάστασης κεραιών κινητής  τηλεφωνίας με αποτέλεσμα την καθαίρεση και απεγκατάσταση αρκετών  κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Δίκες – αγωγές – Νομικές υπηρεσίες

Το γραφείο  όλα τα χρόνια της λειτουργίας  του έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει  δεκάδες περιπτώσεις κατάθεσης  αγωγών, διεξαγωγής δικών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) και παροχής  νομικών υπηρεσιών για κοινωνικές ομάδες ή φορείς καθώς και για φυσικά πρόσωπα των οποίων  οι απόψεις και η θέση χρήζουν βοήθειας, προστασίας, ανάδειξης και νομικής συνδρομής.